Hale magazynowe łęczna

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe przynależą do grupy hal przemysłowych. Są to duże i przestronne, z reguły jednokondygnacyjne pomieszczenia bądź budynki najczęściej w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej funkcje elementów nośnych a także wypełniających) jedno lub wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, to znaczy miejsc przeznaczonych do magazynowania gotowych artykułów danych przedsiębiorstw. Magazyny prócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować także na swoim terenie części placu nieosłoniętego (składowisko) bądź półosłoniętego (wiaty). Towary bądź wyroby niezłomne na czynniki zewnętrzne a także atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) składowane są na składowiskach, towary, które należy chronić przed deszczem są układane pod wiatami zabezpieczającymi, zaś pozostałe produkty, wrażliwe na wszelkie czynniki atmosferyczne skupiają hale magazynowe
Istotnym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są wszelakiego typu urządzenia do przechowywania (regały stałe, przejezdne czy też specjalistyczne, wieszaki, stojaki, zasieki, stojaki a przy tym inne urządzenia specjalizowane), środki przewozu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe czy podnośniki, układnice, przenośniki a przy tym manipulatory) a także wszelkie pomocnicze urządzenia magazynowe (pojemniki, palety, kontenery, wagi, skanery kodów, paletyzatory czy sprzęty do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez wyszkolonych magazynierów, którzy przez wzgląd na zakres swoich zdolności operują wyposażeniem hali, maszynami czy urządzeniami albo zarządzają realizatorami poszczególnych zadań.


Możliwość komentowania jest wyłączona.